Nahrát soubory na FTP

SV

Předlohy pro skenování

Předlohy pro snímání mohou být diapozitivy i negativy, fotografie a tisky do velikosti A3, knihy, časopisy, tiskopisy a po domluvě i ploché předměty např. smaltové i plastové cedule, přebaly atd.

Každá předloha by měla být viditelně označena číslem nebo názvem (bude použito při pojmenování výsledného souboru), barevností (barva / RGB nebo černobílá / Gray), výslednou velikostí (v mm šířka / výška, poměr předloha / výsledek  nebo v procentech), vyznačeným výřezem (pokud se nesnímá celá) a výsledným rozlišením (standardně 300 dpi),

Dále sdělit, v jakém formátu a jakým způsobem budou data předána (např. JPEG 10 pro email nebo TIFF k vypálení na DVD).
Pokud budou tyto vlastnosti pro všechny předlohy stejné, stačí přiložit list s popisem číslování a výslednými vlastnostmi.

Výsledná data mohou být také převedena do barevného prostoru CMYK, a to podle předem dohodnutého barevného profilu ICC.
V rámci zakázy provádíme základní retuš, což je odstranění nečistot a defektů, které nejsou na předloze, ale vznikly během snímání.