Nahrát soubory na FTP

SV

Příprava PDF

Tvorba PDF dle normy PDF/X-1a(2001) přímým exportem z Adobe InDesignu CS 4 až CC

Všeobecné

Definice rozsahu stránek.
Data je možno posílat po jednotlivých stránkách, v názvu PDF dokumentu by mělo být definováno číslo stránky, nebo jako jeden PDF dokument, kde všechny stránky mají stejný rozměr.

 

Komprese

Základní rozlišení pro digitální i ofsetový tisk je 300 dpi. Aby PDF dokumenty nebyly příliš datově objemné, je v nastavení převzorkování obrazů s rozlišením větším než 450 dpi. Tato hranice se může snížit na 320 dpi, výsledný soubor bude datově menší, ale může dojít k prodloužení času při tvorbě PDF dokumentu.

 

Značky a spadávky

Ořezové značky definují čistý formát, tj. jak bude výsledný produkt oříznut. Spadávka je hranice, nejméně o 3 mm větší než čistý formát, určující, kam až by měly zasahovat objekty umístěné na hranici čistého formátu. Stránkové informace nám sdělují, jak se jmenuje dokument InDesignu, o jakou jde stránku a čas poslední změny.

 

Výstup

Převést do cílového (zachovat čísla). Barvy se převedou do prostoru cílového profilu pouze v případě, že mají vložené profily, které se liší od cílového profilu, nebo pokud jsou to barvy RGB a cílový profil je CMYK. Neoznačené barevné objekty (bez vložených profilů) a nativní objekty (čárové kresby nebo text) se nepřevedou.

 

Další volby

„Podmnožiny písem, když je podíl použitých znaků menší než“ nastaví práh pro vkládání písem na základě počtu znaků z písma použitých v dokumentu. Pokud chcete, aby se písmo vložilo celé, zadejte 0 %. Je-li zadáno 100 %, vytvoří se podmnožina písma. Sloučení průhlednosti určuje rozlišení a způsob přerastrování průhlednosti.

 

Zabezpečení

V PDF dokumentech vytvořených dle standardu PDF X-1/a:2001 určených pro výměnu tiskových dat je ZAKÁZÁNO jakékoliv zabezpečení nebo omezení práce s dokumenty. Dodá-li zákazník zabezpečená PDF, budou vrácena k odblokování. Za chyby v tisku takto zpracovaných dat nenese studio zodpovědnost.

 

Přehled

Přehled nastavení celého dialogu pro přímý export do PDF z Adobe InDesignu CS 4–CC. V textové podobě je k dispozici zde, ve formě exportu přednastavení je ke stažení zde.
ICC profily jsou ke stažení zde.